‘Het was altijd fout, altijd fout’

Zijn gewezen biograaf Nol Gregoor praat met Simon Vestdijk over het corrigeren van teksten. Eén bepaalde corrector komt er niet goed vanaf: Vestdijks teksten verpestte hij door germanismen te vervangen, maar de taalfouten liet hij staan. Een onbelangrijk voorval, dat Vestdijk toch de nodige woedeaanvallen heeft gekost. Het 1-2tje is hilarisch:

V: ‘Moet ik dat uit de doeken doen?’
G: ‘Nou nee, ik heb alleen het idee, dat is een soort veiligheidsklep voor als je je…’
V: ‘… nee, nee. Die man, tenminste als je diezelfde corrector bedoelt die ik bedoel, dat is een man die mijn tekst verpesten wil. Dat is een gèk!’
G: ‘Wàt?’
V: ‘Jaha. Wist je dat niet?’
G: ‘Nee.’

De opkomst van de literaire adviseur in Nederland zit Vestdijk ook niet lekker: ‘daar moet je hard tegen aan trappen!’