Menschen wier kaart-avondje uit elkaar viel

Zeventig jaar geleden, afgelopen zaterdag, overleed Alie van Wijhe-Smeding. Dat kleine beetje roem heeft ze te danken aan De zondaar (1927), of eigenlijk vooral aan het tumult dat erop volgde. Fake Smeding schreef in het levensbericht van zijn zuster voor het Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde:

‘Het kabaal rondom ‘De Zondaar’ zou voldoende zijn om stof te leveren voor een nieuwe roman. Verdachtmakingen, beleedigingen, booze brieven van menschen wier kaart-avondje uit elkaar viel door felle disputen over dit ergerlijke of – levensware boek.’

Trude de Jong, recensente op Boekgrrls, las de roman een paar jaar geleden en schreef een aanbeveling:

‘Soms is er niets leukers dan oude boeken! [argh!] Dit keer heb ik in 1 ruk De zondaar (in 2 delen, uit 1927) van Alie Smeding uitgelezen. Alie Smeding was in in die jaren een enorm populaire schrijfster en met dit onderwerp wist ze zich verzekerd van een groot publiek. Ze durfde het wel aan, ondanks het feit dat ze getrouwd was met een gereformeerde predikant in Enkhuizen. Ik zou de kritieken over dit boek graag eens willen zien!’

Die kritieken, beste Trude, zijn gebundeld in het boekje Wat de pers zegt over De zondaar van Alie Smeding, maar je kunt ook een kijkje nemen bij Herman Robbers (pro) en Martinus Nijhoff (contra).