Fotoshoot Utrechts Dichtersgilde

Bij de post zat de eerste uitgave van het Utrechts Dichtersgilde: vijf gedichten van Martinus Nijhoff onherstelbaar verbeterd door Chrétien Breukers, Ellen Deckwitz, Ruben van Gogh, Alexis de Roode en Ingmar Heytze. Het boekje is schitterend uitgevoerd: met de hand gezet uit een loden letter en gedrukt op sjiek papier – helemaal zoals het hoort. Bestel hier een exemplaar.

Stadsblad Utrecht pakte groot uit met het debuut van de vijf Utrechters. Er stond ook een foto bij van de nieuwe literaire beweging: een keurige pose aan de Oude Gracht. Ruben van Gogh kijkt wel heel ernstig. Chrétien Breukers mogen we niet eens in de ogen kijken.

Elders zien we dat de fotoshoot eigenlijk dolle pret was.

Uit de inhoudsopgave

Zondag 25 januari is de tewaterlating van Meesterwerk. In augustus 2008 werd de voorlopige inhoudsopgave van deze bundel gedichten over dichters bekendgemaakt. Heden heeft de uitgever een nieuwe inhoudsopgave online gezet, zodat we kunnen vergelijken.

Erik Lindner, die in augustus nog geen meester had gevonden, ontmoet Faverey in zijn werk. Alexis de Roode, die in augustus vraagtekens zette achter zijn hommage aan Vasalis, koos bij nader inzien voor Marsman. En Ruben van Gogh, die in augustus maar niet kon kiezen tussen Jan Hanlo en A. Marja, is wikkend en wegend ten onder gegaan. In de inhoudsopgave van Meesterwerk komt hij niet meer voor.

Ruben van Gogh vs Jan Hanlo of A. Marja

Uitgeverij Passage over de dit najaar te verschijnen bundel Meesterwerk:

‘In de middeleeuwse gilden was het heel normaal: voordat een gezel volledig toegelaten kon worden, diende hij eerst een meesterproef of meesterwerk te maken. Dit idee pikte Daniël Dee op. Hij daagde dichters van de jongste generatie uit om een poëtische meesterproef te doen. Een veertigtal poëten pakte de handschoen op. Ze kozen ieder een gedicht van een bewonderde meester en schreven als eerbetoon allemaal een nieuw gedicht.

In deze bundel komen de gedichten van de oude en nieuwe meesters naast elkaar te staan. Zo ontstaat een nieuwe staalkaart van de Nederlandse poëzie op een zeer verrassende wijze. Wie inspireert wie, en hoe gaat de jonge generatie dichters met de klassieken om?’

De voorlopige inhoudsopgave van het boek laat zien dat Erik Lindner nog geen oude meester heeft gevonden, Alexis de Roode over Vasalis twijfelt en Ruben van Gogh geen held kan kiezen. ‘Ruben van Gogh (1967) vs Jan Hanlo of A. Marja’. Ik zou voor de laatste gaan, Ruben!