Dinky Toys (3)

Freddy de Vree sleepte nummer 8 in de wacht, Marie-Claire Nuyens ontving nummer 9, Danny Bonne kreeg nummer 11 toegestuurd, Rob Delvigne bekwam nummer 16, Piet Schreuders bemachtigde nummer 38, Frans A. Janssen nam nummer 47 in ontvangst, Gert Jan Hemmink verwierf nummer 50. Het is nog geen elftal, maar de inventarisatie is iets uitgebreid: van deze personen is zeker dat zij een exemplaar van Hermans’ zelfgemaakte boekje Dinky Toys (1976) kregen.

De oplage van het begeerlijke boekje wordt door de bibliografen gehouden op ‘ca. 60’. Het colofon van Dinky Toys meldt wel dat alle exemplaren met de hand genummerd zijn en ‘sommige gesigneerd door de auteur’. De exemplaren die ik in catalogi en bij verzamelaars heb gezien zijn allemaal gesigneerd en bovendien voorzien van een opdracht van de auteur. Ook het exemplaar dat antiquaar Willem Huijer in 1984 in zijn verkoopcatalogus aanbood had een opdracht.

Huijer had de gewoonte om schrijversopdrachten niet (voluit) te citeren. Dat vindt Hermans in 1984 ook jammer. Hij wisselt vanuit Parijs drie brieven met de Amsterdamse antiquaar over het aangeboden exemplaar. Wie heeft het gewaagd een cadeautje te verpatsen? Het is de Rotterdamse uitgever en boekverkoper Pablo van Dijk, onthult Huijer. Als dank voor deze informatie geeft Hermans informatie over Van Dijks exemplaar en de oplage van Dinky Toys:

Het nummer van het boekje is, als ik me niet vergis 51. Er zijn in totaal 54 exemplaren geweest.

(Huijer liet de brieven in 1999 veilen; ik citeer uit de veilingcatalogus.)

Acht jaar na de verschijning van Dinky Toys meent Hermans dus te weten welk exemplaar hij aan Van Dijk gaf. Het zou me niets verbazen als Hermans, groot administrateur van zijn eigen leven, een distributielijst heeft bijgehouden. Een simpel lijstje met nummers en namen. Ik zou graag zien hoe de Dinky Toys zich als een olievlek, herstel: een plasje Eau Sauvage, over de aardbol verspreidden. Maar, als er zo’n distributielijst van Dinky Toys bestaat, waarom zouden de tekstbezorgers van de Volledige Werken er dan geen gebruik van gemaakt hebben?

Jongens aangeboden

Rond1900.nl plaatst vandaag een oproep van literatuuronderzoeker Rob Delvigne (u weet wel, Hermans in de prijzen) over Jacob Israël de Haan. Delvigne, bezorger van menige De Haan-herdruk en bezorger van De Haans nooit in de handel verschenen brieveneditie, zoekt de ‘artist’ die model stond voor René Richell, het duivelse personage uit Pathologieën (1908). Het model moet gezocht worden in de hoek van de kunstenaars en boekbandontwerpers.

In het verlengde hiervan vraagt De directeur zich al maanden af wie ooit De Haans brochure Jongens aangeboden heeft gezien of – mooier nog – bezit. Geen enkele bibliotheek heeft het kleinood in de collectie. K. Lekkerkerker zocht zich van 1949 tot 1952 suf, ten behoeve van zijn De Haanbibliografie, maar vond slechts een bespreking in een krant.

De eerste druk van De Haans Pijpelijntjes (1904) wordt vaak het zeldzaamste boek uit de Nederlandse literatuur genoemd: van de hele oplage hebben hooguit 20 exemplaren de boekverbranding overleefd. Boutens’ gedicht Naenia, gedrukt in een oplage van slechts 12 exemplaren, komt daar overheen. Maar een boek dat decennialang niet is aangetroffen, mogelijk niet meer bestaat? Welk predicaat?