De bibliotheek van Fortuyn (2)

Eén Vandaag deed vanavond verslag uit Nijmegen. We zagen de nieuwe eigenaar van Pims voetbal. We zagen een man gepassioneerd bieden op Pims asbak. We zagen iemand in een zojuist verworven fauteuil zitten op de parkeerplaats van Hessink’s Veilingen: Pims stoel paste niet in zijn Mini en hij wachtte op vervoer. Volgens de inbrengers was de veiling van Pims inboedel succesvol. Wat de bibliotheek nu heeft opgebracht? Welke instelling de boeken verwierf? En voor hoeveel de toilettas van eigenaar wisselde? Later meer.

De bibliotheek van Fortuyn

Circa 6000 banden telt zijn bibliotheek. Op 27 juni a.s. wordt degene die het langst bij Hessink zijn vinger in de lucht houdt de nieuwe eigenaar. Richtprijzen kent de catalogus Fortuyn niet; wat zou het opleveren?

Geen flauw idee. In een interview met Nederlands Dagblad suggereert de veilinghouder dat er misschien een overheidsinstelling of een universiteitsbibliotheek is die de hele bibliotheek van Pim Fortuyn voor het nageslacht wil behouden. Wie wordt daar gelukkig van? De toekomstige bibliothecaris die de boel moet beschrijven niet.

Het erfgoed van Pim bestaat vermoedelijk vooral uit planken vol algemene naslagwerken, ‘alsook een paar honderd presentexemplaren van zijn eigen werk’, meldt de catalogus. Dat eigen werk van Pim kennen we nog van de jaarlijkse opruiming bij De Slegte. Bibliofiele edities verwachten we in Nijmegen niet aan te treffen: hoogstens ‘een gesigneerd exemplaar van De vierde man van Gerard Reve’.

Volgens een reportage van Netwerk bevatten circa 300 boeken ex bibliotheca Fortuyn aantekeningen in de marge. Met de veiling van Fortuyns bibliotheek vreest half Rotterdam dat zijn gedachtegoed voorgoed verloren zal gaan. In het videoverslag zien we als eerste boek dat behouden dient te blijven voor generaties na ons: een kapot studiegidsje van het Mendel College in Haarlem, waar een kleine Pim in 1962 zijn handtekening op oefende. De biograaf verklaart: in deze boeken ligt de oorsprong van de geest van Pim. (Kan die geest weer terug in de fles?)

Fortuyn

De directeur kreeg gisteren per e-mail het proefschrift van Pim Fortuyn aangeboden, waarvan hier de samenvatting (pdf) staat. Moest € 60 kosten. Kort na z’n dood gingen gesigneerde exemplaren van zijn boeken voor hoge bedragen van de hand. Bij De Slegte waren ze niet aan te slepen. En nog steeds zijn er mensen naar op zoek: een pennestreek van de vermoorde politicus. Boudewijn Büch bekende, daags na de aanslag, bij Barend & Van Dorp geen signatuur van Fortuyn te bezitten – wel van Willem van Oranje en de gebroeders De Witt.

De verweesde samenleving, gesigneerd en wel, staat nu op € 40.