Dode mus

Liefhebbers van Snippers op de rivier (1941) weten dat voor het personage Henk van Meerel de Drentse schilder Evert Musch model stond. Marja, die Musch op de christelijke HBS in Groningen leerde kennen, portretteerde het duo ‘klodderaar en rijmelaar’ in het aan Musch opgedragen jeugdversje ‘Klein verhaal’. In 1939 tekende Musch het bekendste portret van de jonge dichter A. Marja, een zwartkrijt-sepia tekening die in verscheidene bloemlezingen en kranten werd afgedrukt. Het was dit magisch-realistische portret dat W.F. Hermans in 1946 nog het meest deed denken aan ‘een wassen pop die te dicht bij de kachel heeft gestaan’.

De eerste druk van Snippers op de rivier was in druk opgedragen aan Evert Musch: goed geïnformeerde lezers konden anno 1941 ook al bedenken dat Marja van een ‘mus’ een ‘merel’ had gemaakt. Waarom deze eervolle opdracht vanaf de tweede druk kwam te vervallen, is niet bekend. Onenigheid kan het niet zijn geweest, want niet veel later zou Musch de uitgave van drie novellen van Marja, In kleine terts (1942), illustreren.

Ik wilde deze jeugdvriend wel eens aan de tand voelen over zijn Groningse tijd met A. Marja. De kring van mensen die Marja nog hebben meegemaakt, wordt toch alsmaar kleiner. Dus schreef ik Musch in mei 2007 een keurige brief met het verzoek of hij eens wilde afspreken.

Nooit antwoord gekregen uit Anloo.

Op 7 december 2007 was Musch dood.