Huug Kaleis

De post verblijdde me gisteren met een nieuwe aflevering van het literair-historische tijdschrift De Parelduiker. Het nummer opent met het aangrijpende levensverhaal van de docent Frans en essayist Henk Kalbfleisch, alias Huug Kaleis (1928-1989). In deze biografische schets schrijft Rob Molin over Kaleis’ dromen, drijfveren en persoonlijk drama. Molin kent Kaleis’ werk door en door, gebruikt kieskeurig citaten en weidt niet onnodig uit. Belangrijke bron van informatie: twee ongesorteerde dozen in het LM, waarin het meerdelige dagboek dat Kaleis vanaf zijn negentiende jaar tot kort voor zijn dood trouw bijhield.

Zijdelings komt Kaleis relatie met W.F. Hermans ter sprake. Molin citeert voorzichtig uit brieven van Hermans, die in 1970 contact zocht met Kaleis, om hem te bedanken voor een ingezonden brief over een column van ‘Tamar’ (Renate Rubinstein) in Vrij Nederland. (Kan de redactie van Hermans’ Volledig werken niet even pauzeren met editeren en een brievenboek samenstellen?) Uiteindelijk resulteerde Kaleis’ studie van Hermans werk in de bundel De God Denkbaar verklaard. Dat boek verscheen in 1987, toen de drank hem stilaan van vriend en familie had verdreven. Zelfs W.F. Hermans, de bewonderde auteur die hem altijd zijn boeken (hier, hier) stuurde, keerde Kaleis de rug toe, zoals uit deze dagboekaantekening dd. 19 augustus 1989 blijkt:

‘Ik koop “Au Pair” van WFH (mij kennelijk niet als presentexemplaar gegund)’.

Het zou een prachtige Privé-domein maken: de dagboeken van Huug Kaleis.