Alive

‘Hans, wat gaat in je om als je je eigen teksten hoort? Van trots geen sprake. Een beetje verbazing.’

Schrijver Hans Keilson, alive and kicking, sprak vanavond met Jellie Brouwer in Kunststof. Het was een indringend gesprek. Er vielen veel stiltes, soms ettelijke seconden lang. Hij prees zijn eerste vrouw, die grafologe was, en later zijn tweede vrouw, die voortreffelijk voor hem zorgt. Keilson vindt alle aandacht en interviews schitterend. Met zijn 32-jarige kleindochter, student filosofie, leest hij opnieuw In de ban van de tegenstander (1959, herdruk 1982, meesterwerk 2009), wat hem niet licht valt.

Aan Thomas Mann en Alfred Döblin haalde Keilson warme herinneringen op, hiertoe aangemoedigd door een Groningse luisteraar in Den Haag. Wat is dat toch mooi, live radio. Je mailt een vraag naar de NPS en drie minuten later krijg je antwoord.

Intussen geeft ‘West-Europees intellectueel’ Piet de Moor toe dat hij de aanstichter is van de Keilson-Welle. Tweederde van het oeuvre van Hans Keilson is herdrukt, twee veelgeprezen romans, en het laatste part verschijnt in maart 2011: Het leven gaat door (1933).

Gesprek

Hij was het gesprek van de dag, bij de koffieautomaat op het werk. De 100-jarige schrijver (‘100 jaar en 9 maanden’) die aan tafel bij Matthijs van Nieuwkerk en Jan Mulder over zijn herontdekte en hogelijk geprezen romans moest praten. Gast en gastheer spraken in andere tongen langs elkaar heen.

Maartje Somers: ‘Het waren twee werelden die elkaar niet raakten. De twintigste en de éénentwintigste eeuw, de literatuur en de televisie, de inhoud en de ruis.’ De 100-jarige schrijver met zijn bedachtzame volzinnen deed denken aan Lodewijk van Deyssel, geïnterviewd op film. Bij de VARA vonden ze het interview blijkbaar ook geen succes: online is het niet beschikbaar.

Het alternatieve gesprek met Hans Keilson, de zenuwarts die heel veel meer deed dan corresponderen met tbs-er Gerrit Achterberg en Herman Pieter de Boer van de drank afhelpen, staat hier.

Das Leben geht weiter: De Wereld Draait Door.