Coördinatie

Het Letterkundig Museum voor kleuters zoekt een klantvriendelijke, inspirerende, servicegerichte, flexibele, pro-actieve, planmatige, representatieve, stressbestendige, creatieve, commerciële coördinator Educatie en Evenementen. Je geeft leiding en rapporteert. Je ontwikkelt en draagt bij. Je uitstekende communicatieve vaardigheden spreid je tentoon op de bank bij Matthijs. Richt je met een handgeschreven brief tot de directie van het LM voor meer informatie of sollicitatie.

 

Intussen is het bij de eerste druk van het online Literair Centrum uitgegeven erratum niet van nut gebleken bij de vermeerderde tweede druk van deze website. Hermans Schönfeld Wichers, pseudoniem van Belcamp, woonachtig aan de Spilsluizen in Groningen, studeert nog altijd aan de juridsiche faculeit. Carry van Bruggen is nog steeds een alleenstaande vrouw met depressies en J.C. Bloem een luie burgemeesterszoon. Schrijven? Boeken? Renate Rubinstein onthult postuum haar verhouding met Carmiggelt.

Het zou de nachtrust van deze frik bevorderen als een of andere stagiaire nog eenmaal deze levensbeschrijvingen op spelfouten, logica en onjuistheden controleerde. Of desnoods die nieuwe coördinator Educatie.

In voorbereiding (2)

In 1947 verscheen bij de jonge uitgeverij De Bezige Bij het dikke Kompas der Nederlandse Letterkunde, onder redactie van Clara Eggink, J.C. Bloem, C.J. Kelk, Ed. Hoornik en Ad. (= Adriaan) Morriën. Dit boek bevat verhalen en gedichten van alle dichters en prozaïsten die er toen een beetje toe deden, altijd voorafgegaan door een paar regels bio- en bibliografische informatie. Die regels zijn nu het aardigst.

Zo kondigt Halbo C. Kool een nooit verschenen bundel Ziel en Zinnen aan. Bert Schierbeek heeft In den schaduw van den Ander op de plank liggen. Er wordt uitgezien naar De Komediant, de nieuwe roman van Bert Voeten, en Het Lenteboek van Jo Boer. Stuk voor stuk spooktitels, veelbelovend maar nooit gedrukt.

Willem Frederik Hermans spant uiteraard de kroon: ‘Ter Perse: Praelogica (novellen). In voorbereiding: Modelgevangenis (blijspel), Hypnodrome (gedichten), Argeloze Terreur (roman), Cascaden en Riolen (roman), De Tranen der Acacia’s (roman), Snerpende Kritiek (polemieken)’.

Jarig

Begint u maar vast met het bakken van een taart, want morgen is het 121 jaar geleden dat J.C. Bloem werd geboren. Op 1 mei 1937 verhuisde hij naar het adres Duinlaan 143 in Kijkduin. Dat huis staat nu te koop. Kijkt u maar op Funda.

Jarig (geweest)

Gisteren zou Clara Eggink haar honderdeneerste verjaardag hebben gevierd, ware het niet dat de man met de zeis haar in 1991 kwam halen. Ze deelde, bij leven, het bed met Jan Campert en J.C. Bloem. Die laatste verzorgde zij tot z’n laatste uren hadden geslagen. In haar hagiografie schrijft ze over het begin van Bloems einde (hersenbloeding), als ze wat boodschappen gaan doen in een provinciestadje:

‘Het was een warme dag en Jacques bleef in de auto zitten. Wij waren even in een paar winkels geweest, maar binnen hooguit tien minuten weer terug. Toen wij terugreden naar huis – ik weet nog precies waar het was – zei Jacques ineens: “Ik kan niet meer spreken.” [sic!]

Dit alles vond plaats in Meppel, de geboortestad van De directeur.