Niet enkel schoon en kostelijk

Schone boeken uitgeven was hun enig doel. Een krappe eeuw geleden riepen J.C. Bloem, P.N. van Eyck en J. Greshoff een bibliofiele uitgeverij in het leven. De Zilverdistel geldt als de eerste private press van de Lage Landen. Het merendeel van de zestien titels uit het fonds werd typografisch vormgegeven en gedrukt door J.F. van Royen. Oplagen lagen rond de honderd genummerde exemplaren.

Vandaag de dag zijn de uitgaven stuk voor stuk schaars en kostbaar. De boeken waren bij verschijnen echter ook al exclusief en aan de prijs. Herman Robbers (1868-1937), die kolom na kolom vulde achterin zijn Elsevier’s Maandschrift, had er na de zoveelste aankondiging van De Zilverdistel schoon genoeg van.

Uit: Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift, jaargang 26, nummer 52 (juli-december 1916)