Bastet bij Reve

Van alle lofzangen op de Couperusbiografie van de ons deze week ontvallen F.L. Bastet is die van Gerard Reve misschien wel het opmerkelijkst. Aan zijn bevriende uitgever schrijft Hij, werkend aan zijn lezing over Louis Couperus, op 7 oktober 1987:

‘Ik vind het een indrukwekkend boek. Van een bibliofiele uitgever hoorde ik, dat veel critici de auteur verwijten, dat hij eigenlijk helemaal geen schandaal heeft kunnen opsporen. Maar dat is niet Bastet zijn schuld: Couperus was als persoon zeer oninteressant en banaal. Hij was zo behoedzaam met zijn lieve zelf, dat hij zich waarschijnlijk nooit ingelaten heeft met lijfelijke erotiek. Zijn narcisme belette hem met iemand anders lichamelijke omgang te hebben. Veel van zijn boeken zijn loodzwaar van voyeurisme en sadisme, en zelfs van een zeker revisme avant la lettre, maar hij ‘deed’ niets, neem dat maar van mij aan.
Het is bewonderenswaardig, dat Bastet zijn boek heel onderhoudend is, terwijl het leven dat hij beschrijft uiterst leeg en oppervlakkig was.’

Uit: Gerard Reve, Moedig Voorwaarts. Brieven aan Bert en Netty de Groot 1974-1997, Amsterdam/Antwerpen, 2007