Jeugdbrieven van Anton Korteweg naar Letterkundig Museum

Een Haags antiquariaat schenkt vandaag acht brieven van een piepjonge Anton Korteweg aan het Letterkundig Museum. De brieven zijn alle gericht aan de redactie van het literaire tijdschrift De Gids. In de eerste brief, gedateerd ‘Zevenbergen, 5-4-’63’, biedt de 19-jarige gymnasiast tamelijk onzeker zijn eerste werk aan: ‘Het is niet anders dan met grote schroom dat ik het waag dit stukje proza aan U voor te leggen en te informeren of dit stuk voor plaatsing in uw blad in aanmerking komt.’ Gevolgd door de opmerking: ‘Tot nog toe heb ik slechts gepubliceerd in schoolbladen.’

Na 27 jaar trouwe dienst neemt directeur Korteweg vandaag afscheid van het Letterkundig Museum. De antiquaar schrijft in een begeleidende brief dat hij hoopt ‘dat Anton op zijn laatste werkdag nog even kan terugdenken aan vroeger’. De laatste aanwinst onder Kortewegs bewind is dus een collectie eigenhandige brieven.